Kök - Mycket fakta och information om Kök


Köksfläkt

Köksfläkt

En köksfläkt är en vitvara som är placerad över spisen och suger ut matos eller vattenånga. Det finns även köksfläktar och filtrerar matoset utan att blåsa ut luften i en ventilationskanal.

Köksfläktens uppgift är att ta bort rök, värme, lukt och luftburna fetter från luften genom att luften filtreras och normalt även evakueras. Köksfläktarna består av en fläkthus, en snurrande fläkt, ett fläktfilter, en lampa samt en ventilationskanal som är kopplad till någon form av skorsten.

Köksfläkten fungerar så att den skapar ett undertryck genom att en fläkt snurrar runt. De fläktar som används i köksfläktarna är radialfläktar (vanligast) och axialfläktar. Det finns många typer av köksfläktar som till exempel:

  • Alliansfläkt
  • Kolfilterfläkt
  • Bänkfläkt
  • Frihängande fläkt
  • Köksfläkt i ventilationstrumman


Alliansfläkt

Alliansfläkt

En alliansfläkt alliance fläkt eller alliancefläkt är en köksfläkt som används när köksfläkten kopplas in till en ventilationskanal vilken används för husets övriga ventilation. Alliansfläkten suger då bort matoset till en kanal som är kopplade även till andra frånluftsutsug som t.ex. badrum och toalett.

När alliansfläkten kopplas in i huset måste den anpassas och kopplas så att den befintliga mekaniska ventilationen styrs med hjälp av alliansfläkten.

Kolfilterfläkt

En kolfilterfläkt är en fläkt som återcirkulerar luften in i köket efter att luften filtrerats genom ett kolfilter. Kolfiltret är mycket effektivt på att filtrera bort röt, sot eller fett men dessutom tar bort lukter från oset.

Bänkfläkt

Tillverkare av kök

En bänkfläkt är en köksfläkt som sitter över spisen men den sår placerad vid köksbänken. Bänkfläkten är ofta inbyggd tillsammans med ett köksskåp.

Frihängande köksfläkt

En frihängande köksfläkt i köket brukar användas över köksöar. Det finns många varianter och storlekar av frihängande köksfläktar för en köksö men rekommenderat är att köksfläkten går ut 10 cm utanför spisen för att garanterat suga upp allt matos.

Fläktfilter

Fläktfilter

De flesta köksfläktarna har ett fläktfilter som rengör och flitrerar luften som passerar fläkten. Detta görs för att undvika att fetter och rök obehindrat får passera genom och fastna i ventilaktionskanalen vilket kan leda till soteld. Detta är något som händer inte bara i braskaminer, kakelugnar och öppna spisar utan även i ventilationskanaler i kök på restauranger eller storkök.

Det finns olika typer av fläktfilter.

  • Polyesterfilter
  • Kolfilter
  • Metallfilter eller metalltrådsfilter

Belysning i en köksfläkt

Belysning i en köksfläkt

Belysningen i en köksfläkt finns till för att det ska vara lättare att se maten vid matlagningen. Belysningen består av en till/från-brytare och en lampa. På en del köksfläktar kan lampans styrka regleras i steg eller via en dimmer vilket kan vara mycket praktiskt.

De typer av lampor som förekommer i köksfläktar är glödlampor, halogenlampor eller lysrör. De modernaste köksfläktarna använder sig av LED-lampor vilka håller hela fläktens livslängd, och dessutom kan placeras längst fläkthusets hela kant så att det inte uppstår skuggeffekter som vid punktformig belysning. Dessutom vill man sällan ha mer värme i köket under tiden köksfläkten är igång vilket gör LED-lampan ännu mer lämplig som belysning i köksfläkten.